(Według Marka 8, 26 – 30)

30 grudzień 2017

„I wysłał go do domu jego, mówiąc: Żebyś nie do tej wsi wszedł. I wyszedł Jezus i uczniowie jego do wiosek (koło) Cezarei Filipa. I w drodze pytał uczniów jego mówiąc im: Kim (ja) mówią ludzie (jestem)? Oni zaś powiedzieli mu mówiąc, [że]: Janem Chrzcicielem, i inni Eliaszem, inni zaś, że jednym (z) proroków. I on spytał ich: Wy zaś kim (ja) powiadacie (jestem)? Odpowiadając Piotr mówi mu: Ty jesteś Pomazaniec. I upomniał ich, żeby nikomu (nie) mówili o nim”. (Według Marka 8, 26 – 30)

Top