(Według Łukasza 6, 46 – 48)

30 grudzień 2017

 „Dlaczego zaś mnie wołacie: Panie, Panie i nie czynicie co mówię? Każdy, który przychodzący do mnie i słuchający mych słów i czyniący je, pokazę wam komu jest podobny. Podobny jest człowiekowi budującemu dom, który wykopał i pogłębił i położył fundament na skale. Powódź zaś (gdy stała się), wylała się rzeka (na) dom ów i nie miała siły zachwiać go, (gdyż) dobrze (zbudowany był) on”. (Według Łukasza 6, 46 – 48)

Top