Namiot świadectwa był ojcom...

24 czerwiec 2024
„Namiot świadectwa był ojcom naszym na pustkowiu, tak jak rozporządził sobie (Ten) mówiący Mojżeszowi, (aby) uczynić go według wzoru, który zobaczył, który i wprowadzili przejąwszy ojcowie nasi z Jezusem w nabyciu ludów, które wypchnął Bóg od oblicza ojców naszych aż do dni Dawida, który znalazł łaskę przed Bogiem i poprosił sobie, (aby) znaleźć osiedlenie (dla) domu Jakuba. Salomon zaś zbudował Mu dom. Ale nie Najwyższy w ręką uczynionych zamieszkuje, jak prorok mówi: Niebo mi tronem, zaś ziemia podnóżkiem nóg mych; jaki dom zbudujecie mi, mówi Pan, lub które miejsce uspokojenia mego? Czyż nie ręka ma uczyniła to wszystko?” (Dokonania wysłanników 7, 44 – 50)

Top