Czyż nie trwając dla...

03 czerwiec 2024
„Czyż nie trwając dla ciebie trwałby i sprzedany w twojej władzy był? Dlaczego po co położyłeś sobie w sercu twym sprawę tę? Nie skłamałeś ludziom, ale Bogu. Słysząc zaś Ananiasz słowa te, padłszy wyzionął ducha. I stała się bojaźń wielka na wszystkich słuchających. Wstawszy zaś młodsi zawinęli go i wyniósłszy pogrzebali”. (Dokonania wysłanników 5, 4 – 6)

Top