(Gdy zbliżał się) zaś...

31 sierpień 2023
„(Gdy zbliżał się) zaś on już do podnóża Góry Oliwek, zaczęła cała mnogość uczniów radując się wielbić Boga głosem wielkim za wszystkie, które widzieli, dzieła mocy, mówiąc: Błogosławiony przychodzący król w imię Pana. W niebie pokój i chwała na wysokościach. I jacyś (z) faryzeuszów z tłumu powiedzieli do niego: Nauczycielu, upomnij uczniów twych. I odpowiadając rzekł: Mówię wam, jeżeli ci umilkną, kamienie krzyczeć będą”. (Według Łukasza 19, 37 – 40)

Top