I rzekłszy to ruszył...

31 sierpień 2023
„I rzekłszy to ruszył naprzód podchodząc do Jerozolimy. I stało się, jak zbliżał się do Betfage i Betanii, ku Górze zwanej Oliwek, wysłał dwóch (z) uczniów mówiąc: Odejdźcie do (tej) naprzeciw wsi, w którą wchodząc znajdziecie oślę uwiązane, na którym nikt kiedykolwiek (z) ludzi (nie) usiadł i odwiązawszy je przyprowadźcie. I jeśli ktoś was zapyta: Dla czego odwiązujecie?, tak powiecie, że: Pan go potrzebę ma. Odszedłszy zaś wysłani znaleźli jako powiedział im. (Gdy odwiązywali) zaś oni oślę, powiedzieli panowie jego do nich: Dlaczego odwiązujecie oślę? Oni zaś powiedzieli, że: Pan go potrzebę ma. I przyprowadzili je do Jezusa i narzuciwszy ich szaty na oślę, wsadzili Jezusa. (Gdy jechał) zaś on, podścielali szaty ich na drodze”. (Według Łukasza 19, 28 – 36)

Top