I wróciwszy do domu...

28 kwiecień 2023
„I wróciwszy do domu posłani, znaleźli niewolnika będącego zdrowym. I stało się w następującym (dniu), udał się do miasta zwanego Nain i szli razem z nim uczniowie jego i tłum liczny. Jak zaś zbliżył się do bramy miasta, i oto wynoszony był zmarły jedynak, syn (dla) matki jego i ona była wdowa, i tłum miasta znaczny był z nią. I zobaczywszy ją Pan ulitował się nad nią i powiedział jej: Nie płacz”. (Według Łukasza 7, 10 – 13)

Top