Zaś faryzeusze usłyszawszy, że...

02 sierpień 2022
„Zaś faryzeusze usłyszawszy, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się na tym samym (miejscu). I zapytał jeden z nich [znawca Prawa] próbując go: Nauczycielu, jakie przykazanie wielkie w Prawie? On zaś rzekł mu: Będziesz miłował Pana, Boga twego całym sercem twym i całą duszą twą i całą myślą twą. To jest wielkie i pierwsze przykazanie. Drugie zaś podobne mu: Będziesz miłował bliźniego twego jak siebie. Na tych dwóch przykazaniach całe Prawo jest zawieszone i Prorocy”. (Według Mateusza 22, 34 – 40)

Top