Byli zaś u nas...

02 sierpień 2022
„Byli zaś u nas siedmiu braci. I pierwszy ożeniwszy się zmarł, i nie mając potomstwa pozostawił żonę jego bratu jego. Podobnie i drugi i trzeci, aż do siedmiu. Później zaś (po) wszystkich umarła żona. W powstaniu (z martwych) więc kogo (z) siedmiu będzie żoną? Wszyscy bowiem mieli ją. Odpowiadając zaś Jezus rzekł im: Błąkacie się nie znając pism ani mocy Boga. W bowiem powstaniu (z martwych) ani poślubiają ani są poślubiane, ale jak zwiastunowie w niebie są. O zaś powstaniu (z) martwych nie odczytaliście, (co) zostało powiedziane wam przez Boga mówiącego: Ja jestem Bóg Abrahama i Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba? Nie jest Bóg martwych, ale żyjących. I usłyszawszy tłumy zdumiewały się na naukę jego”. (Według Mateusza 22, 25 – 33)

Top