Wtedy poszedłszy faryzeusze naradę...

02 sierpień 2022
„Wtedy poszedłszy faryzeusze naradę (podjęli), jakby (na) niego zastawiali pułapkę w słowie. I wysyłają mu uczniów ich z Herodiadami, mówiąc: Nauczycielu, wiemy, że prawdziwy jesteś i drogi Boga w prawdzie nauczasz, i nie (troszczysz) (się) o nikogo, nie bowiem patrzysz na oblicze ludzi. Powiedz więc nam, co ci zdaje się: dozwolone jest dać pogłówne Cezarowi czy nie? Poznawszy zaś Jezus niegodziwość ich powiedział: Dlaczego mnie wypróbowujecie, obłudnicy?” (Według Mateusza 22, 15 – 18)

Top