Ruszajcie więc na wyloty...

02 sierpień 2022
„Ruszajcie więc na wyloty dróg i ilu znajdziecie, zaproście na wesele. I wyszedłszy słudzy owi na drogi zgromadzili wszystkich, których znaleźli, złych i dobrych. I zapełniło się wesele leżącymi (przy stole). Wszedłszy zaś król obejrzeć leżących, zobaczył tam człowieka nie odzianego w strój wesela”. (Według Mateusza 22, 9 – 11)

Top