Oni zaś nie dbając...

02 lipiec 2022
„Oni zaś nie dbając odeszli, ten na własne pole, ten zaś do handlu jego. Zaś pozostali chwyciwszy sługi jego znieważyli i zabili. Zaś król rozgniewał się i posławszy wojska jego wygubił zabójców owych i miasto ich podpalił. Wtedy mówi sługom jego: Wprawdzie wesele gotowe jest, lecz zaproszeni nie byli godni”. (Według Mateusza 22, 5 – 8)

Top