Jeśli zaś ręka twa...

01 czerwiec 2022
„Jeśli zaś ręka twa lub stopa twa wiedzie do obrazy cię, wytnij ją i rzuć od ciebie. Lepiej ci jest wejść w życie kalekim lub chromym, niż dwie ręce lub dwie stopy mając zostać rzuconym w ogień wieczny. I jeśli oko twe wiedzie do obrazy cię, wyrwij je i rzuć od ciebie. Lepiej ci jest jednookim do życia wejść, niż dwoje oczu mając zostać rzuconym w Gehennę ognia”. (Według Mateusza 18, 8 – 9)

Top