Paweł wysłannik Pomazańca Jezusa...

01 maj 2021
„Paweł wysłannik Pomazańca Jezusa według rozkazu Boga, Zbawiciela naszego i Pomazańca Jezusa, Nadziei naszej, Tymoteuszowi, prawowitemu synowi w wierze: łaska, litość, pokój od Boga, Ojca, i Pomazańca Jezusa, Pana naszego”. (Do Tymoteusza I 1, 1 – 2)

Top