Nakazujemy zaś wam, bracia,...

01 maj 2021
„Nakazujemy zaś wam, bracia, w imieniu Pana naszego, Jezusa Pomazańca, (by) unikać wy od każdego brata, bez trzymania się szyku postępującego i nie według przekazu, który przyjęli od nas. Sami bowiem wiecie, jak trzeba naśladować nas,, bo nie nie utrzymaliśmy się w szyku wśród was ani (nie) darmo chleb zjedliśmy u kogoś, ale w trudzie i mozole nocą i dniem pracując ku nie obciążyć kogoś (z) was; nie że nie mamy władzy, ale aby siebie samych (jako) wzór dalibyśmy wam ku naśladować nas”. (Do Tesaloniczan II 3, 6 – 9)

Top