Właśnie zaś (gdy przyszedł)...

29 marzec 2021
„Właśnie zaś (gdy przyszedł) Tymoteusz do nas od was i (gdy ogłosił dobrą nowinę) nam (o) wierze i miłości waszej, i że macie wspomnienie (o) nas dobre każdej chwili, pragnąc nas zobaczyć tak jak i my was, przez to doznaliśmy zachęty, bracia, z powodu was w każdej konieczności i utrapieniu naszym przez waszą wiarę, bo teraz żyjemy, jeśli wy trwacie w Panu”. (Do Tesaloniczan I 3, 6 – 8)

Top