Przypominacie sobie bowiem, bracia,...

29 marzec 2021
„Przypominacie sobie bowiem, bracia, (o) trudzie naszym i (o) mozole: nocą i dniem pracując ku nie obciążyć kogoś (z) was, ogłosiliśmy przed wami dobrą nowinę Boga. Wy świadkami i Bóg, jak świątobliwie, i sprawiedliwie, i nienagannie (dla) was wierzących staliśmy się, tak jak wiecie, że jednego każdego (z) was jak ojciec dzieci swoje, zachęcając was, i pocieszając, i świadcząc ku postępować wy w sposób godny Boga, powołującego was do swojego królestwa i chwały”. (Do Tesaloniczan I 2, 9 – 12)

Top