Nie chcę bowiem wy...

01 lipiec 2020
„Nie chcę bowiem wy nie wiedzieć, bracia, że ojcowie nasi wszyscy pod chmurą byli i wszyscy przez morze przeszli, i wszyscy za Mojżeszem zostali zanurzeni w chmurze i w morzu, i wszyscy tę samą duchową potrawę zjedli, i wszyscy ten sam duchowy wypili napój; pili bowiem z duchowej towarzyszącej skały; (tą) skałą zaś był Pomazaniec”. (Do Koryntian I 10, 1 – 4)

Top