Jeśli bowiem głoszę dobrą...

01 lipiec 2020
„Jeśli bowiem głoszę dobrą nowinę, nie jest mi chlubą; (jako) konieczność bowiem (na) mnie leży; biada bowiem mi jest, jeśli nie głosiłbym dobrej nowiny. Jeśli bowiem z własnej woli to robiłbym, zapłatę miałbym; jeśli zaś nie z własnej woli, szafarzowanie powierzono mi. Jaka więc ma jest zapłata? Aby, głosząc dobrą nowinę, nie obciążoną kosztami położyłbym tę dobrą nowinę, (tak by) nie użyć swobody mej w dobrej nowinie”. (Do Koryntian I 9, 16 – 18)

Top