Nie wiecie, że (przy)...

01 lipiec 2020
„Nie wiecie, że (przy) poświęconych pracujący [(te)] z poświęconego jedzą, (ci) ołtarzu przy będący (z) ołtarzem mają udział? Tak i Pan rozporządził (tym) dobrą nowinę zwiastującym z dobrej nowiny żyć. Ja zaś nie posłużyłem się żadnym (z) tych. Nie napisałem zaś tego, aby tak stało się we mnie, piękne bowiem mi raczej umrzeć niż (tej) chluby mej nikt (nie) uczyni pustą”. (Do Koryntian I 9, 13 – 15)

Top