Jeśli zaś ktoś być...

01 czerwiec 2020
„Jeśli zaś ktoś być niedostojnym do dziewicy swojej sądzi, jeśli byłby nadjędrny, i tak musiałoby stawać się, co chce, niech czyni; nie grzeszy: niech się zaślubiają. Który zaś stanął w sercu jego (jako) utwierdzony, nie mając przymusu, władzę zaś ma nad własną wolą i to osądził w własnym sercu: strzec swoją dziewicę, pięknie uczyni. Tak że i zaślubiający swoją dziewicę pięknie czyni, a nie zaślubiający lepiej uczyni”. (Do Koryntian I 7, 36 – 38)

Top