(Dokonania wysłanników 11, 11 – 14)

12 wrzesień 2019

„I oto natychmiast trzej mężowie przystanęli przy domu, w którym byliśmy, wysłani z Cezarei do mnie. Powiedział zaś Duch mi przyjść razem z nimi, nic osądziwszy. Przyszli zaś razem ze mną i sześć bracia ci. I weszliśmy do domu (tego) męża. Oznajmił zaś nam, jak zobaczył zwiastuna w domu jego, (który stanął) i (który powiedział): Wyślij do Jafy i wezwij Szymona, (tego) przezywanego Piotrem, który powie słowa do ciebie, przez które zbawiony zostaniesz ty i cały dom twój”. (Dokonania wysłanników 11, 11 – 14) 

Top