(Dokonania wysłanników 10, 34 – 38)

09 wrzesień 2019

„Otwarłszy zaś Piotr usta powiedział: Na prawdę łapię sobie, że nie jest biorącym według twarzy Bóg, ale w każdym ludzie bojący się Go i czyniący sprawiedliwość godny przyjęcia dla Niego jest. Słowo, [które] wysłał synom Izraela, głosząc dobrą nowinę (o) pokoju przez Jezusa Pomazańca Ten jest wszystkich Panem wy znacie, (to) (które stało się) słowo po całej Judei, zacząwszy od Galilei po polewaniu, które ogłosił Jan, Jezusa (Tego) z Nazaretu, że namaścił Go Bóg Duchem Świętym i mocą, który przeszedł dobrze czyniąc i lecząc wszystkich branych pod moc przez oszczercę, bo Bóg był z Nim”. (Dokonania wysłanników 10, 34 – 38)

Top