Dokonania wysłanników 2, 1 – 4

04 czerwiec 2019

„I w wypełnianiu się dnia Pięćdziesiątnicy byli wszyscy razem na (to) samo. I stał się nieoczekiwanie z nieba szum jak właśnie niosącego się dechu gwałtownego i wypełniły cały (ten) dom, gdzie byli siedząc; i dały się widzieć im rozdzielające się języki jakby ognia, i osiadł na jednym każdy (z) nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak Duch dawał wypowiadać im”. (Dokonania wysłanników 2, 1 – 4)

Top