Dokonania wysłanników 1, 18 – 20

04 czerwiec 2019

„Ten więc nabył teren z zapłaty niesprawiedliwości i padającym na twarz stawszy się pękł wpół. I wylały się wszystkie wnętrzności jego. I znajome stało się wszystkim zamieszkującym Jeruzalem, tak że nazwany został teren ów własną mową ich Hakeldamach, to jest Teren Krwi. Napisane jest bowiem w Księdze Śpiewów: Niech się stanie siedziba jego pustkowiem i nie niech będzie zamieszkującego w niej, i: Doglądanie jego niech weźmie inny”. (Dokonania wysłanników 1, 18 – 20)

Top