Według Łukasza 23, 13 – 22

09 maj 2019

„Piłat zaś zwoławszy arcykapłanów i przywódców i lud powiedział do nich: Przyprowadziliście mi człowieka tego jako agitującego lud, i oto ja wobec was osądziwszy żadnej (nie) znalazłem w człowieku tym przyczyny, (z tych coo) oskarżacie przeciw niemu, ale ani Herod; przesłał bowiem go do nas. I oto nic godnego śmierci (nie) jest zrobione (przez) niego. Skarciwszy więc go uwolnię. Zakrzyknęli zaś wszyscy razem mówiąc: Usuń tego, uwolnij zaś nam Barabasza; który był z powodu rozruchu jakiegoś zaszłego w mieście i morderstwa rzucony do strażnicy. Znów zaś Piłat przemówił do nich, chcąc uwolnić Jezusa. Oni zaś wykrzykiwali mówiąc: Krzyżuj, krzyżuj go. On zaś trzeci raz rzekł do nich: Co bowiem złego uczynił ten? Żadnej przyczyny śmierci (nie) znalazłem w nim. Skarciwszy więc go uwolnię”. (Według Łukasza 23, 13 – 22)

Top