Według Łukasza 22, 7 – 13

10 kwiecień 2019

„Przyszedł zaś dzień Przaśników, [w] którym należało ofiarowywać Paschę. I wysłał Piotra i Jana rzekłszy: Wyruszywszy przygotujcie nam Paschę, aby zjedliśmy. Oni zaś powiedzieli mu: Gdzie chcesz byśmy przygotowali? On zaś powiedział im: Oto (gdy wejdziecie) wy do miasta, wyjdzie na spotkanie wam człowiek dzban wody niosący; pójdźcie za nim do domu, do którego wchodzi. I powiecie panu domu (tego) domu: Mówi ci nauczyciel: Gdzie jest kwatera, gdzie Paschę z uczniami mymi zjadłbym? I ów wam pokaże piętro wielkie usłane. Tam przygotujcie. Odszedłszy zaś, znaleźli jako rzekł im i przygotowali Paschę”. (Według Łukasza 22, 7 – 13)

Top