Według Mateusza 22, 41 – 46

31 styczeń 2019

„(Gdy zebrali się) zaś faryzeusze, zapytał ich Jezus mówiąc: Co wam się wydaje o Pomazańcu? Kogo synem jest? Mówią mu: Dawida. Mówi im: Jak więc Dawid w duchu nazywa go Panem, mówiąc: Rzekł Pan Panu memu: Siedź po prawicy mej, aż położę wrogów twych popod stopy twe. Jeśli więc Dawid nazywa go Panem, jak synem jego jest? I nikt (nie) mógł odpowiedzieć mu słowem, ani nie odważył się (ktokolwiek) od tamtych dni zapytać go jeszcze”. (Według Mateusza 22, 41 – 46)

Top