Według Łukasza 18, 6 – 8

31 styczeń 2019

„Powiedział zaś Pan: Posłuchajcie, co sędzia niesprawiedliwości mówi. Zaś Bóg nie miałby uczynić obrony wybranych jego, wołających do niego dniem i nocą, i zwleka (względem) nich? Mówię wam, że uczyni obronę ich w pośpiechu. Lecz Syn Człowieka przyszedłszy, czy znajdzie wiarę na ziemi?” (Według Łukasza 18, 6 – 8)

Top