Według Jana 19, 13 – 16

12 grudzień 2018

„Zatem Piłat usłyszawszy słowa te poprowadził na zewnątrz Jezusa, i usiadł na trybunie w miejscu zwanym Litostrotos, po hebrajsku zaś Garbata. Było zaś przygotowanie Paschy, godzina była jakoś szósta. I mówi Judejczykom: Oto król wasz. Wykrzyknęli więc oni: Zabierz, zabierz, ukrzyżuj go. Mówi im Piłat: Króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: Nie mamy króla, jeśli nie Cezara. Wtedy więc wydał go im, aby ukrzyżowany został. Wzięli więc Jezusa”. (Według Jana 19, 13 – 16)

Top