Według Mateusza 17, 6 - 10

28 sierpień 2018

„I usłyszawszy uczniowie padli na twarz ich i przestraszyli się bardzo. I podszedł Jezus, i dotknąwszy ich powiedział: Podnieście się i nie bójcie się. Podniósłszy zaś oczy ich nikogo (nie) zobaczyli, jeśli nie samego Jezusa jedynie. I (gdy schodzili) oni z góry, przykazał im Jezus mówiąc: Nikomu (nie) opowiecie wizji, aż (kiedy) Syn Człowieka z martwych podniesie się. I zaczęli dopytywać się go uczniowie mówiąc: Dlaczego więc uczeni w piśmie mówią, że Eliasz ma przyjść najpierw?” (Według Mateusza 17, 6 - 10)

Top