Według Marka 14, 63 - 68

28 sierpień 2018

„Zaś arcykapłan rozdarłszy tunikę jego mówi: Dlaczego jeszcze potrzebę mamy świadków? Usłyszeliście bluźnierstwo. Co wam się wydaje? Oni zaś wszyscy osądzili: On winien śmierci. I zaczęli jacyś spluwać na niego i zasłaniać jego twarz, i policzkować go, i mówić mu: Prorokuj; i posługacze razami go przyjęli. I (gdy był) Piotr na dole na dziedzińcu, przychodzi jedna (ze) służących arcykapłana, i zobaczywszy Piotra grzejącego się, przypatrzywszy się mu mówi: I ty z Nazarejczykiem byłeś Jezusem. On zaś wyparł się mówiąc: Ani znam, ani wiem, ty co mówisz. I wyszedł na zewnątrz, na dziedziniec wejściowy. I kogut (zapiał)”. (Według Marka 14, 63 - 68)

Top