Według Mateusza 17, 1 - 5

28 sierpień 2018

„I po dniach sześciu zabiera ze sobą Jezus Piotra i Jakuba i Jana brata jego, i wprowadza ich na górę wysoką na osobności. I został przemieniony wobec nich, i zajaśniało oblicze jego jak słońce, zaś szaty jego stały się białe jak światło. I oto dał się zobaczyć im Mojżesz i Eliasz wspólnie rozmawiający z nim. Odpowiadając zaś Piotr rzekł Jezusowi: Panie, dobrze jest nam tu być. Jeśli chcesz, uczynię tu trzy namioty, tobie jeden i Mojżeszowi jeden i Eliaszowi jeden. Jeszcze (gdy on) (mówił), oto chmura świetlista ocieniła ich, i oto głos z chmury mówiący: Ten jest Syn mój umiłowany, w nim upodobałem. Słuchajcie go”. (Według Mateusza 17, 1 - 5)

Top