Według Marka 14, 12 - 15

30 lipiec 2018

„I pierwszego dnia Przaśników, kiedy Paschę ofiarowywali, mówią mu uczniowie jego: Gdzie chcesz, odszedłszy byśmy przygotowali, aby zjadłbyś Paschę? I wysyła dwóch uczniów jego i mówi im: Odejdźcie do miasta i napotka was człowiek, dzban wody dźwigający. Potowarzyszcie mu, i gdzie wejdzie powiedzcie panu domu: Nauczyciel mówi: Gdzie jest kwatera ma, gdzie Paschę z uczniami mymi zjadłbym? I on wam pokaże piętro wielkie, usłane, gotowe. I tam przygotujcie nam”. (Według Marka 14, 12 - 15)

Top