Według Marka 13, 10 – 13

22 czerwiec 2018

„I do wszystkich narodów najpierw ma być głoszona dobra nowina. I kiedy prowadzić będą was wydający, nie martwcie się naprzód, co powiecie, ale co zostanie dane wam w ową godzinę, to mówcie, nie bowiem jesteście wy mówiącymi, ale Duch Święty. I wyda brat brata na śmierć, i ojciec dziecko, i powstaną dzieci przeciw rodzicom, i uśmiercą ich. I będziecie nienawidzeni przez wszystkich z powodu imienia mego. Zaś wytrwały do końca, ten będzie uratowany”. (Według Marka 13, 10 – 13)

Top