Według Mateusza 14, 27 – 33

22 czerwiec 2018

„Zaraz zaś przemówił [Jezus] im mówiąc: Ośmielcie się, ja jestem, nie bójcie się. Odpowiadając zaś mu Piotr rzekł: Panie, jeśli ty jesteś, każ mi przyjść do ciebie po wodach. On zaś rzekł: Przyjdź. I zeszedłszy z łodzi Piotr poszedł po wodach i przyszedł do Jezusa. Widząc zaś wiatr [silny] przestraszył się i zacząwszy topić się, krzyknął mówiąc: Panie, uratuj mnie. Zaraz zaś Jezus wyciągnąwszy rękę chwycił go i mówi mu: Małej wiary, na co zwątpiłeś? I (gdy weszli) oni do łodzi, uciszył się wiatr. Oni zaś w łodzi pokłonili się mu mówiąc: Prawdziwie Boga Synem jesteś”. (Według Mateusza 14, 27 – 33)

Top