Według Mateusza 14, 22 – 26

22 czerwiec 2018

„I zaraz przymusił uczniów wejść do łodzi i poprzedzać go naprzeciwko, aż (kiedy) oddali tłumy. I oddaliwszy tłumy wszedł na górę na osobności pomodlić się. (Gdy wieczór) zaś (stał się), sam był tam. Zaś łódź już stadiów wiele od ziemi była oddalona, nękana przez fale, był bowiem przeciwny wiatr. (O) czwartej zaś straży nocy przyszedł do nich chodząc po morzu. Zaś uczniowie zobaczywszy go po morzu chodzącego poruszeni byli, mówiąc że: Zjawa jest, i z bojaźni zaczęli krzyczeć”. (Według Mateusza 14, 22 – 26)

Top