(Według Łukasza 9, 61 – 10, 2)

04 czerwiec 2018

„Powiedział zaś i inny: Będę towarzyszył ci, Panie. Najpierw zaś zezwól mi pożegnać się (z) (tymi) w domu mym. Powiedział zaś [do niego] Jezus: Nikt kto nałożywszy rękę na pług i patrzący na to, (co) z tyłu, zdatny jest królestwu Boga. Po zaś tym wyznaczył Pan innych siedemdziesięciu [dwóch] i wysłał ich po dwóch przed obliczem jego do każdego miasta i miejsca, gdzie miał sam przychodzić. Mówił zaś do nich: Wprawdzie żniwo wielkie, lecz pracownicy nieliczni. Poproście więc Pana żniwa, żeby pracowników (wysłał) na żniwo jego”. (Według Łukasza 9, 61 – 10, 2)

Top