(Według Marka 12, 7 – 12)

27 kwiecień 2018

„Tamci zaś rolnicy do siebie powiedzieli, że: Ten jest dziedzic. Chodźcież, zabijmy go, i nasze będzie dziedzictwo. I wziąwszy zabili go, i wyrzucili go poza winnicę. Co [więc] uczyni pan winnicy? Przyjdzie i wygubi rolników, i da winnicę innym. Czyż nie pismo to odczytaliście: Kamień, który zdyskwalifikowali budujący, ten stał się głowicą narożnika; przez Pana stało się to i jest godne podziwu w oczach naszych? I szukali (jak) go chwycić, i przestraszyli się tłumu, poznali bowiem, że o nich (ten) przykład powiedział. I opuściwszy go odeszli”. (Według Marka 12, 7 – 12)

Top