(Według Mateusza 13, 37 – 41)

27 kwiecień 2018

„On zaś zacząwszy odpowiadać rzekł: Siejącym dobre nasienie jest Syn Człowieka. Zaś polem jest świat. Zaś dobrym nasieniem, tymi są synowie królestwa. Zaś chwastami są synowie Złego, zaś wrogiem, (co posiał) je, jest oszczerca. Zaś żniwem spełnienie się wieku jest, zaś żniwiarzami zwiastunowie są. Jak więc zbierane są chwasty i ogniem spalane są, tak będzie w spełnieniu się wieku. Wyśle Syn Człowieka zwiastunów jego i zbiorą z królestwa jego wszelkie przyczyny upadków i czyniących bezprawie”. (Według Mateusza 13, 37 – 41)

Top