(Według Łukasza 9, 46 – 50)

27 kwiecień 2018

„Weszła zaś myśl w nich, kto byłby większy (z) nich. Zaś Jezus poznawszy myśl serca ich, wziąwszy dziecko postawił je przy sobie, i powiedział im: Który przyjmie to dziecko w imię me, mnie przyjmuje, i który mnie przyjmie, przyjmuje (tego), (który wysłał) mnie. Bowiem mniejszym wśród wszystkich was będący, ten jest wielki. Odpowiadając zaś Jan rzekł: Mistrzu, zobaczyliśmy kogoś w imię twe wyrzucającego demony i zabranialiśmy mu, bo nie towarzyszy z nami. Powiedział zaś do niego Jezus: Nie zabraniajcie, który bowiem nie jest przeciw wam, za wami jest”. (Według Łukasza 9, 46 – 50)

Top