(Według Mateusza 13, 33 – 36)

27 kwiecień 2018

„Inny przykład powiedział im: Podobne jest królestwo niebios zaczynowi, który wziąwszy kobieta schowała w mąki pszennej miary trzy, aż do (kiedy) zakwasiło się całe. To wszystko powiedział Jezus w przykładach tłumom, i bez przykładów nic (nie) mówił im. Żeby wypełniło się, (co) zostało powiedziane przez proroka mówiącego: Otworzę w przykładach usta me, wyrzucę z siebie, (co jest) ukryte od założenia [świata]. Wtedy pozostawiwszy tłumy przyszedł do domu. I podeszli do niego uczniowie jego mówiąc: Wyjaśnij nam przykład chwastów pola”. (Według Mateusza 13, 33 – 36)

Top