Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (1171)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 20, 20 - 28) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co prosiła Jezusa matka synów Zebedeusza? („żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie”) 2. Co odrzekł Jezus? („nie do Mnie…należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej”) 3. Do czego zachęca Jezus w Ewangelii? („kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą”) 4. Po co przyszedł Syn Człowieczy? („nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 13, 1 - 9) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Gdzie padły niektóre ziarna i co się z nimi stało? („padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je”) 2. Gdzie padły inne ziarna i co się z nimi stało? („na miejsca skaliste…wnet powschodziły…gdy słońce wzeszło przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia”) 3. Gdzie jeszcze padły ziarna? („między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je”) 4. Gdzie padły kolejne ziarna? („na ziemię żyzną i plon wydały”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 15, 1 - 8) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co o sobie rzekł Jezus? („Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia”) 2. Co Ojciec robi z latoroślą, która nie przynosi owocu? („odcina”) 3. Co robi Ojciec z latoroślą, która przynosi owoc? („oczyszcza, aby przynosił owoc obfitszy”) 4. O co prosi Jezus? („Wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was”) 5. O czym naucza Jezus? („Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić… Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 20, 1. 11 - 18) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto udał się do grobu i co zastał? („Maria Magdalena… zobaczyła kamień odsunięty”) 2. Kogo ujrzała w grobie? („dwóch aniołów w bieli”) 3. Co jej rzekli? („niewiasto czemu płaczesz?”) 4. Co odpowiedziała? („zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono”) 5. Co następnie się stało? („Jezus rzekł do niej: Mario! A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy: Nauczycielu!”) 6. Co nakazał jej Jezus? („udaj się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 10, 38 - 42) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co zrobiła Maria w dzisiejszej Ewangelii? („siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie”) 2. Co robiła Marta? („uwijała się koło rozmaitych posług”) 3. O co Marta spytała Pana? („czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu?”) 4. Co rzekł Pan do Marty? („troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 12, 14 - 21) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O czym naradzali się faryzeusze? („odbyli naradę przeciw Niemu, w jaki sposób Go zgładzić”) 2. Co zrobił Jezus, gdy się o tym dowiedział? („oddalił się stamtąd”) 3. Ilu poszło za Jezusem i co im Jezus czynił? („wielu poszło za Nim i uzdrowił ich wszystkich”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 12, 1 - 8) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Którędy i kiedy przechodził Jezus? („w szabat wśród zbóż”) 2. Co robili uczniowie? („odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść”) 3. Jak zareagowali faryzeusze? („oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat”) 4. Co odrzekł im Jezus? („gdybyście zrozumieli, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu”)

 

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 11, 28 - 30) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kogo zaprasza Jezus? („przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”) 2. Jaki jest Jezus? („jestem cichy i pokorny sercem”) 3. Jakie jest jarzmo i brzemię, o którym mówi Jezus? („jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 11, 25 - 27) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Za co Jezus wysławiał Ojca w dzisiejszej Ewangelii? („że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom”) 2. Kto zna Syna i Ojca? („nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 11, 20 - 24) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj: 1. Dlaczego Jezus czynił wyrzuty miastom, w których dokonało się najwięcej Jego cudów? („że się nie nawróciły”)

 

Strona 5 z 59
Top