Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (752)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 2, 23 – 3, 6) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co robili uczniowie w szabat? („zaczęli po drodze zrywać kłosy”)

2. O co spytali Jezusa faryzeusze? („czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno?”)

3. Co odpowiedział im Jezus? („to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu”)

4. Kto był w synagodze i co rzekł do niego Jezus? („człowiek, który miał uschłą rękę … Stań tu na środku!”)

5. O co spytał Jezus faryzeuszów? („Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie ocalić czy zabić?”)

6. Co zrobił następnie Jezus i co się stało? („rzekł do człowieka: Wyciągnij rękę! Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 11, 27 - 33) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co spytał Jezus arcykapłanów, uczonych w Piśmie i starszych? („Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi?”)

2. Jaką usłyszał odpowiedź? („Oni zastanawiali się między sobą: Jeśli powiemy <Z nieba>, to nam zarzuci: Dlaczego więc nie uwierzyliście mu? Powiemy: <Od ludzi>. Lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy uważali Jana rzeczywiście za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: <Nie wiemy>”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 11, 11 - 25) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co zrobił Jezus w świątyni? („zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni”)

2. O czym pouczył Jezus? („Mój dom ma być domem modlitwy”)

3. Jak powinna wyglądać nasza wiara? („kto powie tej górze: Podnieś się i rzuć się w morze!, a  nie wątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie”)

4. Jaką obietnicę złożył Jezus? („wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 14, 12 – 16. 22 - 26) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co spytali Jezusa uczniowie? („Gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowania, żebyś mógł spożyć Paschę?”)

2. Z jakim poleceniem Jezus posłał dwóch uczniów? („Idźcie do miasta, a spotka was człowiek, niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi: Nauczyciel pyta: gdzie jest dla Mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami?”)

3. Co powiedział Jezus łamiąc chleb? („Bierzcie, to jest Ciało moje”)

4. Co następnie rzekł Jezus? („To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w królestwie Bożym”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 10, 32 - 45) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O czym Jezus mówił uczniom? („oto idziemy do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą poganom. I będą z Niego szydzić, oplują Go, ubiczują i zabiją, a po trzech dniach zmartwychwstanie”)

2. Po co przyszedł Syn Człowieczy? („nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 10, 28 - 31) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł Piotr do Jezusa? („oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”)

2. Co odrzekł mu Jezus? („nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym”)

3. O czym pouczył Jezus? („wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 10, 17 - 27) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co pewien człowiek spytał Jezusa? („Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”)

2. Co odparł mu Jezus? („czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg”)

3. Komu trudno wejść do królestwa Bożego? („tym, którzy w dostatkach pokładają ufność”)

4. Czy jest coś niemożliwego u Boga? („bo u Boga wszystko jest możliwe”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 28, 16 - 20) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co zrobili uczniowie, gdy ujrzeli Jezusa? („oddali Mu pokłon”)

2. Co rzekł Jezus do uczniów? („Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 10, 13 - 16) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co robili uczniowie, gdy do Jezusa przynoszono dzieci, aby ich dotknął? („szorstko zabraniali”)

2. Jak zareagował Jezus widząc to, i co powiedział? („oburzył się… Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 10, 1 - 12) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co pytali Jezusa faryzeusze, chcąc wystawić Go na próbę? („czy wolno mężowi oddalić żonę”)

2. Co odrzekł im Jezus? („Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!”)

3. O czym jeszcze pouczył Jezus? („kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo”)

Strona 5 z 38
Top