Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (750)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 17, 11 - 19) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co zawołali trędowaci na widok Jezusa? („Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!”)

2. Co im odrzekł Jezus? („Idźcie, pokażcie się kapłanom!”)

3. Co się następnie stało? („gdy szli, zostali oczyszczeni”)

4. Co rzekł Jezus do jednego z uzdrowionych trędowatych? („wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 11, 27 - 28) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co zawołała kobieta z tłumu? („Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś”)

2. Co odrzekł jej Jezus? („Owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 1, 26 - 38) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł Anioł Maryi? („bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami… znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus”)

2. O co Maryja spytała Anioła? („jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”)

3. Co odrzekł Anioł? („Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię”)

4. Czy jest coś niemożliwego dla Boga? („dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 11, 5 - 13) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj:

1. Co mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 11, 1 - 4) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł uczeń do Jezusa? („Panie, naucz nas modlić się”)

2. Co odrzekł Jezus? („Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 10, 38 - 42) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co zrobiła Maria w dzisiejszej Ewangelii? („siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie”)

2. Co robiła Marta? („uwijała się koło rozmaitych posług”)

3. O co Marta spytała Pana? („czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu?”)

4. Co rzekł Pan do Marty? („troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 10, 25 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co spytał Jezusa uczony w Prawie? („co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”)

2. Jaka jest odpowiedź? („Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 17, 5 - 10) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co apostołowie prosili Pana? („przymnóż nam wiary!”)

2. Co odrzekł im Jezus? („gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze! A byłaby wam posłuszna”)

3. Co Jezus polecił mówić apostołom? („słudzy nieużyteczni jesteśmy: wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 10, 17 - 24) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co mówili siedemdziesięciu dwóch? („Panie, przez wzgląd na Twoje imię, nawet złe duchy nam się poddają”)

2. Co odrzekł im Jezus? („oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi”)

3. Z czego powinniśmy się cieszyć? („wasze imiona zapisane są w niebie”)

4. Co rzekł Jezus do uczniów? („szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 10, 13 - 16) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Dlaczego Jezus mówi ‘biada’ Korozain i Betsaidzie? („bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc w worze pokutnym i w popiele”)

2. O czym pouczył Jezus? („kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał”)

Top