Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (2257)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 21 - 28) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co wołała do Jezusa kobieta kananejska? („ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha”) 2. Co odpowiedział Jezus? („jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela”) 3. Co następnie rzekła kobieta Jezusowi? („Panie, dopomóż mi”) 4. Co odparł jej Jezus? („o niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz!”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 14, 22 - 36) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. W jakim celu Jezus wyszedł na górę? („aby się modlić”) 2. Kiedy zobaczyli Jezusa uczniowie? („przyszedł do nich krocząc po jeziorze”) 3. Co powiedział Jezus do uczniów? („Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!”) 4. Co rzekł Jezus do Piotra, gdy ten zaczął tonąć? („Czemu zwątpiłeś, małej wiary?”) 5. Co działo się z tymi, którzy dotknęli się Jezusa? („wszyscy, którzy się Go dotknęli, zostali uzdrowieni”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 14, 13 - 21) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Dokąd i z kim oddalił się Jezus? („na miejsce pustynne, osobno”) 2. Co zrobił Jezus, gdy ujrzał tłumy? („zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych”) 3. Co zrobił Jezus, aby nakarmić tłumy i co się następnie stało? („kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 12, 13 - 21) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Przed czym przestrzega Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości”) 2. Dlaczego Jezus przestrzega przed chciwością? („bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 14, 1 - 12) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co kazał zrobić Herod i dlaczego? („kazał pochwycić Jana i związanego wrzucić do więzienia. Powodem była Herodiada”) 2. Dlaczego Herod kazał pochwycić Jana? („Jan bowiem upominał go: Nie wolno ci jej trzymać”) 3. O co poprosiła Heroda córka Herodiady? („daj mi…tu na misie głowę Jana Chrzciciela!”) 4. Co stało się następnie? („posłał więc kata i kazał ściąć Jana w więzieniu”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 11, 19 - 27) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekła Marta do Jezusa? („Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga”) 2. Co odrzekł jej Jezus? („brat twój zmartwychwstanie”) 3. Kim jest Jezus, i jaką daje obietnicę? („Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 13, 47 - 53) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Jak będzie przy końcu świata? („wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”) 2. Do kogo podobny jest każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego? („do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 13, 44 - 46) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Do czego podobne jest królestwo niebieskie? („do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Z radości poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę”) 2. Do czego jeszcze podobne jest królestwo niebieskie? („do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 13, 16 - 17) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą”) 2. Co jeszcze rzekł Jezus uczniom? („wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 20, 20 - 28) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co prosiła Jezusa matka synów Zebedeusza? („żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie”) 2. Co odrzekł Jezus? („nie do Mnie…należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej”) 3. Do czego zachęca Jezus w Ewangelii? („kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą”) 4. Po co przyszedł Syn Człowieczy? („nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”)
Strona 4 z 113

Top