Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (2159)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 3, 16 - 21) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Jak bardzo Bóg nas umiłował? („Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał Zycie wieczne”) 2. Po co Bóg posłał swego Syna na świat? („po to, by świat został przez Niego zbawiony”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 12, 24 - 26) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co stanie się z tym, który kocha swoje życie? („traci je”) 2. Co stanie się z tym, kto nienawidzi swego życia na tym świecie? („zachowa je na życie wieczne”) 3. Co ma zrobić ten, który chce służyć Jezusowi? („niech idzie za Mną”) 4. Co stanie się z tym, który służy Jezusowi? („uczci go mój Ojciec”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 16, 15 - 20) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co nakazał Jezus? („idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”) 2. Kto będzie zbawiony? („kto uwierzy i przyjmie chrzest’) 3. Kto będzie potępiony? („kto nie uwierzy”) 3. Jakie znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą? („w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 20, 19 - 31) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jezus, gdy ukazał się Apostołom? („Pokój wam!”) 2. Jak oni zareagowali? („uradowali się”) 3. Co następnie rzekł Jezus? („weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”) 4. Co rzekł Jezus do Tomasza? („podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!”) 5. Co rzekł Tomasz? („Pan mój i Bóg mój!”) 6. Kto jest błogosławiony? („błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 16, 9 - 15) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Komu najpierw ukazał się Jezus po swym zmartwychwstaniu? („Marii Magdalenie”) 2. Co zrobiła Maria Magdalena? („poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z Nim, pogrążonym w smutku i płaczącym”) 3. Jak zareagowali uczniowie? („nie chcieli wierzyć”) 4. Co wydarzyło się dalej? („ukazał się samym Jedenastu…wyrzucał im brak wiary”) 5. Co rzekł im Jezus? („Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 21, 1 - 14) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jezus do uczniów? („dzieci, czy macie co na posiłek?... zarzućcie sieci po prawej stronie łodzi, a znajdziecie”) 2. Co zrobili uczniowie? („zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć”) 3. Co rzekł uczeń, którego Jezus miłował (Jan)? („To jest Pan!)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 24, 35 - 48) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co stało się, gdy uczniowie rozmawiali ze sobą? („On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój wam!”) 2. Jak zareagowali? („zdawało się, że widzą ducha”) 3. Co rzekł Jezus? („popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 24, 13 - 35) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jezus do uczniów w drodze do Emaus? („O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy!”) 2. Kiedy otworzyły się im oczy i poznali Go? („gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im”) 3. Co mówili nawzajem do siebie uczniowie? („czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 20, 11 - 18) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kogo ujrzała Maria Magdalena, stojąc i płacząc przed grobem? („dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa”) 2. Co rzekli do niej aniołowie? („Niewiasto czemu płaczesz?”) 3. Co odpowiedziała? („zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono”) 4. Kogo jeszcze ujrzała? („stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus”) 5. Co rzekł Jezus? („Mario!”) 5. Co odrzekła? („Rabbuni, to znaczy: Nauczycielu!”) 6. Co jeszcze rzekł jej Jezus? („nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 28, 8 - 15) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto stanął przed niewiastami, gdy oddaliły się od grobu i pobiegły oznajmić to co się stało Jego uczniom? („Jezus stanął przed nimi i rzekł: Witajcie!”) 2. Jak zareagowały niewiasty? („podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon”) 3. Co rzekł im Jezus? („Nie bójcie się!”) 4. Co arcykapłani kazali rozpowiadać? („Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go”)
Strona 4 z 108

Top