Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (752)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 10, 7 - 15) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Jakie wskazania dał Jezus dwunastu? („uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy!”)

2. Co jeszcze polecił uczniom Jezus? („nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani laski!”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 19, 27 - 29) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co spytał Jezusa Piotr? („oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?”)

2. Co odrzekł mu Jezus? („przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela”)

3. O czym jeszcze pouczył Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 9, 32 - 38) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kogo przyprowadzono do Jezusa? („niemowę opętanego”)

2. Kiedy niemy odzyskał mowę? („po wyrzuceniu złego ducha”)

3. Co mówili na to faryzeusze? („wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy”)

4. Co robił Jezus? („głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości”)

5. Co rzekł Jezus do uczniów? („żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 9, 18 - 26) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co poprosił Jezusa zwierzchnik synagogi? („moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i włóż na nią rękę, a żyć będzie”)

2. Co zrobił Jezus? („wstał i wraz z uczniami poszedł za nim”)

3. Kto dotknął się frędzli płaszcza Jezusa i dlaczego? („kobieta, która dwanaście lat cierpiała na krwotok… bo sobie mówiła: żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa”)

4. Jak zareagował Jezus i co powiedział? („obrócił się, i widząc ją, rzekł: Ufaj, córko! Twoja wiara cię ocaliła”) 5. Co zrobił Jezus dla córki zwierzchnika synagogi? („ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 6, 1 - 6) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Dokąd przyszedł Jezus? („do swego rodzinnego miasta”)

2. O co pytało wielu słuchając nauczania Jezusa w synagodze? („Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona?”)

3. Co mówił im Jezus i co się stało? („Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 9, 14 - 17) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co spytali Jezusa uczniowie Jana? („dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoim zaś uczniowie nie poszczą?”)

2. Co odrzekł im Jezus? („czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi?”)

3. Dlaczego nie powinno się przyszywać łaty z surowego sukna do starego ubrania? („gdyż łata obrywa ubranie, i gorsze robi się przedarcie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 9, 9 - 13) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł Jezus do Mateusza? („Pójdź za Mną!”)

2. Co zrobił Mateusz? („wstał i poszedł za Nim”)

3. O co spytali uczniów Jezusa faryzeusze? („dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?”)

4. Co odrzekł Jezus, gdy usłyszał pytanie faryzeuszy? („nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 9, 1 - 8) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kogo przyniesiono do Jezusa? („paralityka, leżącego na łożu”)

2. Co zrobił Jezus? („rzekł do paralityka: ufaj, synu! Odpuszczają ci się twoje grzechy… Wstań, weź swoje łoże i idź do domu!”)

3. Co stało się dalej? („on wstał i poszedł do domu. A tłumy ogarnął lęk na ten widok, i wielbiły Boga”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 8, 28 - 34) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kto wybiegł naprzeciw Jezusa? („dwaj opętani, którzy wyszli z grobów, bardzo dzicy”)

2. Co krzyczeli do Jezusa? („czego chcesz od nas, Jezusie, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas?... Jeżeli nas wyrzucasz, to poślij nas w tę trzodę świń!”)

3. Co rzekł Jezus i co następnie się stało? („Idźcie! Wyszły więc i weszły w świnie. I naraz cała trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i zginęła w falach”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 20, 24 - 29) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł Tomasz? („jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”)

2. Co rzekł Jezus do Tomasza? („podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!”)

3. Co odrzekł Tomasz? („Pan mój i Bóg mój!”) 4. Których Jezus nazywa błogosławionymi? („którzy nie widzieli, a uwierzyli”)

Strona 3 z 38
Top