Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (1202)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

1. Dlaczego Jezus mówi ‘biada’ Korozain i Betsaidzie? („bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc w worze pokutnym i w popiele”) 2. O czym pouczył Jezus? („kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał”)
  1. W jakim celu Pan wyznaczył 72? („wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał”)
  2. Co im rzekł? („żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało… Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki”)
  3. Jakie zalecenia dał im Jezus? („nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów… gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówicie: pokój temu domowi… uzdrawiajcie chorych, którzy tam są”)
  4. Na co zasługuje robotnik? („na swoją zapłatę”)
  1. O co spytali Jezusa uczniowie? („Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?”)
  2. Co odrzekł im Jezus? („Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim”)
  1. Kogo wysłał Jezus przed sobą? („posłańców”)
  2. Co zrobili posłańcy? („przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt”)
  3. Co dalej się stało? („nie przyjęto Go”) 4. O co spytali Jezusa Jakub i Jan? („Panie, czy chcesz, a powiemy żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich?”) 5. Co zrobił Jezus? („zabronił im”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 9, 46 - 50) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Jakie myśli nurtowały serca uczniów Jezusa? („Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy.”) 2. Jak Jezus zareagował na postawę uczniów, spragnionych uznania za „wielkich”? („Wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: «Kto by to dziecko przyjął w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto by Mnie przyjął, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.”) 3. Kto jest – według Jezusa – „wielki”? („Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki.”) 4.Jak postępować wobec tych, którzy – według naszego odczucia – „nie są z nami”? („Jezus mu odpowiedział: «Przestańcie zabraniać; kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami.”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 16, 19 - 31) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto leżał u bram pałacu bogatego człowieka? („żebrak”) 2. Co stało się z żebrakiem, gdy umarł? („aniołowie zanieśli go na łono Abrahama”) 3. Co stało się z bogaczem, gdy umarł? („w Otchłani, pogrążony w mękach”) 4. Co rzekł Abraham bogaczowi? („za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę”) 5. Przed czym chciał przestrzec bogacz swoich braci? („żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki”) 6. Co odparł na to Abraham? („mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają!”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 9, 43 b - 45) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co Jezus rzekł do uczniów? („weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi”) 2. Jak zareagowali uczniowie? („lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o nie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 9, 18 - 22) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co Jezus spytał uczniów? („za kogo uważają Mnie tłumy?”) 2. Co odrzekli uczniowie? („za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”) 3. O co jeszcze ich spytał? („a wy za kogo Mnie uważacie?”) 4. Co odrzekł Piotr? („za Mesjasza Bożego”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 9, 7 - 9) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Czym zaniepokoił się Herod? („niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych; inni, że Eliasz się zjawił; jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”) 2. Co mówił Herod? („Jana ja ściąć kazałem. Któż więc jest Ten, o którym takie rzeczy słyszę?”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 9, 1 - 6) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Jaką władzę dał Jezus Dwunastu? („dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób”) 2. W jakim celu Jezus wysłał Dwunastu? („aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych”) 3. Jakie polecenie dał Jezus Dwunastu? („Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie!”)

Strona 3 z 61
Top