Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (2257)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 23, 23 - 26) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co Jezus mówi do uczonych w Piśmie i faryzeuszów? („biada wam… bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz pomijacie to, co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę… Przewodnicy ślepi, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda!”) 2. Co jeszcze Jezus mówi? („biada wam…obłudnicy! Bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 23, 13 - 22) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Dlaczego Jezus mówi „biada” uczonym w Piśmie i faryzeuszom? („bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą”) 2. Dlaczego jeszcze Jezus mówi im „biada”? („bo obchodzicie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę. A gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż wy sami”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 13, 22 - 30) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co spytano Jezusa? („Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?”) 2. Co odpowiedział Jezus? („usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli”) 3. Kto będzie pierwszy, a kto ostatni? („są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 23, 1 - 12) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O czym poucza Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście; Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus”) 2. Jakie zalecenia daje Jezus? („największy z was niech będzie waszym sługą”) 3. Co stanie się z tym, który się wywyższa, a co z tym który się poniża? („kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 22, 34 - 40) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co spytał Jezusa uczony w Prawie? („które przykazanie w Prawie jest największe?”) 2. Co odpowiedział mu Jezus? („będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem; będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 22, 1 - 14) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Do czego Jezus porównuje królestwo niebieskie? („do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi”) 2. Co rzekł król swoim sługom? („uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie”) 3. Kogo zauważył król i o co spytał? („człowieka, nie ubranego w strój weselny; Jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego?”) 4. Co król kazał zrobić z tym człowiekiem? („zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności!”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 20, 1 - 16) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Do czego Jezus przyrównuje królestwo niebieskie? („do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy”) 2. O czym poucza Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („tak ostatni będą pierwszymi a pierwsi ostatnimi”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 19, 23 - 30) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Komu trudno będzie wejść do królestwa niebieskiego? („bogaty z trudnością wejdzie do królestwa niebieskiego”) 2. O co Piotr spytał Jezusa? („oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?”) 3. Co rzekł mu Jezus? („przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 1, 39 - 56) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Jaki okrzyk wydała Elżbieta słysząc pozdrowienie Maryi? („Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona”) 2. Co rzekła Maryja? („Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 12, 49 - 53) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Po co przyszedł Jezus na ziemię? („rzucić ogień na ziemię i jakże pragnę, żeby on już zapłonął”) 2. Co jeszcze mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu”)
Strona 3 z 113

Top