Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (2257)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 19, 1 - 10) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto chciał zobaczyć Jezusa i dlaczego nie mógł? („Zacheusz… nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu”) 2. Co zrobił Zacheusz? („wspiął się na sykomorę”) 3. Co rzekł do niego Jezus? („zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”) 4. Co jeszcze Jezus powiedział Zacheuszowi? („dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 18, 35 - 43) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co zawołał niewidomy do Jezusa? („ulituj się nade mną!”) 2. Co zrobił Jezus? („przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie… zapytał go: Co chcesz, abym ci uczynił?”) 3. Co odrzekł niewidomy? („żebym przejrzał”) 4. Co odparł Jezus? („przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła”) 5. Co następnie się stało? („natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 13, 24 - 32) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kiedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą? („w owe dni, po tym ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte”) 2. Co zrobi wtedy Syn Człowieczy? („pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba”) 3. O czym pouczył Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 18, 1 - 8) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O czym Jezus powiedział przypowieść? („że zawsze powinni się modlić i nie ustawać”) 2. O czym pouczył Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 17, 26 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O czym pouczył Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego”) 2. O czym jeszcze pouczył Jezus? („kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 17, 20 - 25) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co faryzeusze spytali Jezusa? („kiedy przyjdzie królestwo Boże?”) 2. Co odrzekł im Jezus? („Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie… Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 17, 11 - 19) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co zawołali trędowaci na widok Jezusa? („Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!”) 2. Co im odrzekł Jezus? („Idźcie, pokażcie się kapłanom!”) 3. Co się następnie stało? („gdy szli, zostali oczyszczeni”) 4. Co rzekł Jezus do jednego z uzdrowionych trędowatych? („wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 2, 13 - 22) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kogo Jezus napotkał w świątyni? („siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie”) 2. Co zrobił Jezus? („sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, w stoły powywracał”) 3. Co rzekł Jezus? („weźcie to stąd, a z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 17, 1 - 6) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O czym w dzisiejszej Ewangelii pouczył Jezus? („jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu!”) 2. O co apostołowie prosili Pana? („przymnóż nam wiary”) 3. Co odparł im Jezus? („gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze!, a byłaby wam posłuszna”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 12, 38 - 44) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Przed kim przestrzega Jezus? („Strzeżcie się uczonych w Piśmie”) 2. Ile do skarbony wrzuciła uboga wdowa? („dwa pieniążki, czyli jeden grosz”) 3. Co rzekł Jezus uczniom? („Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie”)

Top