Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (2204)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 21, 23 - 27) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co spytali Jezusa arcykapłani i starsi ludu? („Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał władzę?”) 2. Co odparł Jezus? („Ja też zadam wam jedno pytanie…Skąd pochodził chrzest Janowy: z nieba czy od ludzi?”) 3. Co odrzekli Jezusowi? („Nie wiemy”) 4. Jaką odpowiedź otrzymali od Jezusa? („i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 3, 10 - 18) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Do czego zachęca Jan? („kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni”) 2. Co Jan mówi o Jezusie? („idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 17, 10 - 13) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co spytali Jezusa uczniowie? („czemu więc uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?”) 2. Co odparł Jezus? („Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko. Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał”) 3. Co zrozumieli uczniowie? („że mówił im o Janie Chrzcicielu”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 11, 16 - 19) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Z kim Jezus porównuje to pokolenie? („podobne jest do przebywających na rynku dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom”) 2. Co mówili o Janie? („zły duch go opętał”) 3. Co mówili o Synu Człowieczym? („żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników”) 4. Przez co usprawiedliwiona jest mądrość? („przez swe czyny”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 11, 11 - 15) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co mówi Jezus o Janie Chrzcicielu? („między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela”) 2. Kto w królestwie niebieskim jest większy niż Jan Chrzciciel? („najmniejszy”) 3. Do czego zachęca Jezus? („kto ma uszy, niechaj słucha”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 1, 26 - 38) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Anioł Maryi? („bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami… znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus”) 2. O co Maryja spytała Anioła? („jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”) 3. Co odrzekł Anioł? („Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię”) 4. Czy jest coś niemożliwego dla Boga? („dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 18, 12 - 14) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Jakie pytanie zadał Jezus? („Jak wam się zdaje? Jeśli kto posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich: czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała?”) 2. Jaka jest wola Ojca? („żeby nie zginęło jedno z tych małych”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 5, 17 - 26) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co spytał Jezus uczonych w Piśmie i faryzeuszów? („Cóż jest łatwiej powiedzieć: ‘Odpuszczają ci się twoje grzechy’, czy powiedzieć: ‘Wstań i chodź’?”) 2. Co Jezus rzekł do sparaliżowanego? („mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu!”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 3, 1 - 6) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj: 1. Co robił Jan i dlaczego? („głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 9, 35 – 10, 1. 5 a. 6 - 8) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co robił Jezus? („obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni”) 2. Jakiej władzy udzielił Jezus dwunastu? („nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości”)
Strona 13 z 111

Top