Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (2437)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 16, 19 - 31) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co stało się z żebrakiem i bogaczem z dzisiejszej Ewangelii? („umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany”)

2. Co zawołał żebrak z Otchłani? („Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną”)

3. Co odrzekł? („za życia otrzymałeś swoje dobra”)

4. Co jeszcze rzekł? („między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 9, 43 b - 45) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co Jezus rzekł do uczniów? („weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi”)

2. Jak zareagowali uczniowie? („lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o nie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 9, 18 - 22) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co Jezus spytał uczniów? („za kogo uważają Mnie tłumy?”)

2. Co odrzekli uczniowie? („za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”)

3. O co jeszcze ich spytał? („a wy za kogo Mnie uważacie?”)

4. Co odrzekł Piotr? („za Mesjasza Bożego”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 9, 7 - 9) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Czym zaniepokoił się Herod? („niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych; inni, że Eliasz się zjawił; jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”)

2. Co mówił Herod? („Jana ja ściąć kazałem. Któż więc jest Ten, o którym takie rzeczy słyszę?”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 9, 9 - 13) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł Jezus do Mateusza, siedzącego w komorze celnej? („Pójdź za Mną!”)

2. Co zrobił Mateusz? („on wstał i poszedł za Nim”)

3. Na co oburzali się faryzeusze? („dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?”)

4. Co rzekł Jezus faryzeuszom? („nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 8, 19 - 21) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kto przyszedł do Jezusa i co się stało? („Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu”)

2. Co oznajmiono Jezusowi? („Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą”)

3. Co odrzekł Jezus? („Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 8, 16 - 18) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co w dzisiejszej Ewangelii mówi nam Jezus? („nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło”)

2. O czym jeszcze poucza Jezus? („kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 16, 1 - 13) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O czym poucza dziś Jezus? („pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków”)

2. O czym jeszcze poucza Jezus? („kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie”)

3. Co nakazuje Jezus? („nie możecie służyć Bogu i Mamonie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 8, 4 - 15) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj:

1. Co dzieje się ze słowem, które pada na skałę, między ciernie, i na ziemię żyzną? („na skałę pada u tych, którzy, gdy słyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia: wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują… między ciernie oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą i przez troski, bogactwa i przyjemności życia bywają zagłuszeni i nie wydają owocu… w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swą wytrwałość”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 8, 1 - 3) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co robił Jezus wędrując przez miasta i wsie? („nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym”)

2. Kto był z Jezusem? („Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych”)

Top