Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (2384)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 17, 5 - 10) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co apostołowie prosili Pana? („przymnóż nam wiary!”)

2. Co odrzekł im Jezus? („gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze! A byłaby wam posłuszna”)

3. Co Jezus polecił mówić apostołom? („słudzy nieużyteczni jesteśmy: wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 10, 17 - 24) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co mówili siedemdziesięciu dwóch? („Panie, przez wzgląd na Twoje imię, nawet złe duchy nam się poddają”)

2. Co odrzekł im Jezus? („oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi”)

3. Z czego powinniśmy się cieszyć? („wasze imiona zapisane są w niebie”)

4. Co rzekł Jezus do uczniów? („szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 10, 13 - 16) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Dlaczego Jezus mówi ‘biada’ Korozain i Betsaidzie? („bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc w worze pokutnym i w popiele”)

2. O czym pouczył Jezus? („kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 1, 47 - 51) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co Jezus powiedział o Natanaelu? („to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”)

2. O co spytał Jezusa Natanael? („skąd mnie znasz?”)

3. Co odrzekł mu Jezus? („widziałem cię, zanim cię zawołał Filip”)

4. Co odpowiedział Natanael? („Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!”)

5. Co odparł Jezus? („zobaczysz jeszcze więcej niż to”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 9, 57 - 62) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co ktoś powiedział do Jezusa? („pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz!”)

2. Co odrzekł Jezus? („lisy mają nory i ptaki powietrzne-gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć”)

3. Co rzekł Jezusowi jeszcze inny? („chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu!”)

4. Co odrzekł mu Jezus? („ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 9, 51 - 56) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kogo wysłał Jezus przed sobą? („posłańców”)

2. Co zrobili posłańcy? („przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt”)

3. Co dalej się stało? („nie przyjęto Go”)

4. O co spytali Jezusa Jakub i Jan? („Panie, czy chcesz, a powiemy żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich?”)

5. Co zrobił Jezus? („zabronił im”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 9, 46 - 50) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł Jezus stawiając dziecko przy sobie? („kto przyjmie to dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmie, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki”)

2. Co rzekł Jan? („widzieliśmy kogoś, jak w imię Twoje wypędzał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodzi z nami”)

3. Co odrzekł mu Jezus? („nie zabraniajcie; kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 16, 19 - 31) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co stało się z żebrakiem i bogaczem z dzisiejszej Ewangelii? („umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany”)

2. Co zawołał żebrak z Otchłani? („Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną”)

3. Co odrzekł? („za życia otrzymałeś swoje dobra”)

4. Co jeszcze rzekł? („między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 9, 43 b - 45) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co Jezus rzekł do uczniów? („weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi”)

2. Jak zareagowali uczniowie? („lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o nie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 9, 18 - 22) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co Jezus spytał uczniów? („za kogo uważają Mnie tłumy?”)

2. Co odrzekli uczniowie? („za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”)

3. O co jeszcze ich spytał? („a wy za kogo Mnie uważacie?”)

4. Co odrzekł Piotr? („za Mesjasza Bożego”)

Top